ДІМ  ЯКУБОВСЬКИХ
УКРАЇНА    03028   КИЇВ 
ЦИМБАЛIВ  ЯР  6-А
ПРОВУЛОК
РОДИНИ ЯКУБОВСЬКИХ
(044) 258 8542
050 334 3735 

yakubovski@i.ua


ДОБРА ПРИКМЕТА

Колись, багато часу тому, коли дерева росли високими, до самого неба, а грошi були справжнiми: золотими, срiбними та мiдними,
iснувала добра прикмета – тримати в руках великий залiзний ключ. Старовиннi сталевi ключi кiнця 19 столiття та замок початку
20 столiття. Золота, срiбнi та мiднi монети Росiйської Iмперiї 18 – початку 20 столiття, срiбнi монети СРСР початку 20 столiття. Старовиннiсть гарантується.

Матерiал рами - дуб. Фон - теляча шкiра.
Воскова обробка. Габарити 450 x 350 х 40 мм.

ц і н а   К О М П О З И Ц І Ї   -   е к в і в а л е н т   5 0 0 0   є в р о