ДІМ  ЯКУБОВСЬКИХ
УКРАЇНА    03028   КИЇВ 
ЦИМБАЛIВ  ЯР  6-А
ПРОВУЛОК
РОДИНИ ЯКУБОВСЬКИХ
(044) 258 8542
050 334 3735 

yakubovski@i.ua

СРIБЛЯНИК СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА


Монета є рiдкiсним унiкальним культурним та iсторичним пам'ятником свiтового значення.
Монета викарбувана в Києвi тисячу рокiв тому, на початку 11 столiття, в перiод хрещення Русi.

Подiбнi монети є прикрасою колекцiйних зiбрань найбагатших музеїв свiту.
Джерело iнформацiї: Зведений каталог росiйських монет 10-11 столiть. Тисячолiття найдавнiших монет Росiї. М.П. Сотникова, I.Г. Спаський. Л. Мистецтво. 1983 рiк.

Монета класифiкується як СРIБЛЯНИК ВОЛОДИМИРА III типу. Дiаметр монети 28 мм, вага 3,5 г. Срiбло. Поверхня монети покрита красивою патиною.

На аверсi монети зображений Князь Володимир, який сидить на тронi зi скiпетром диканiкiоном - символом влади i панування в правiй руцi. Напис: ВЛАДИМИР НА СТОЛЕ.

На зворотному боцi монети зображено Тризуб - геральдичний знак князiв Рюриковичiв, що став прототипом сучасного герба України. Напис: А СЕ ЕГО СЕРЕБРО.

За iнформацiєю журналу КУР'ЄР ЮНЕСКО за березень 1990 додаток до українського видання,
подiбна монета куплена музеєм в 1987 роцi у приватної особи за 7000 рублiв СРСР.
Придбавши дану монету-релiквiю, ви станете багатшими.
У подарунок додається книга М.П. Сотникова, I. Г. Спаський Тисячолiття найдавнiших монет Росiї.
Зведений каталог росiйських монет Х-ХI столiть.

ц і н а   С Р І Б Л Я Н И К А   -   е к в і в а л е н т   2 5 0 0 0   є в р о

Шкатулка-хранительниця СРІБЛЯНИКА (аверс) та КОПІЇ (реверс)

Зворотній бік шкатулки-хранительниці. Матеріал рами: дуб. Фон: теляча шкіра. Габарити: 295 х 230 міліметрів

СРIБЛЯНИК СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА III ТИП